Συγγραφείς
Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Ιστορικός Προσφυγικού Ελληνισμού