Συγγραφείς
Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης, Καθηγητής Οικον. Παν/μίου Αθηνών
Σύντομο Βιογραφικό
Καθηγητής Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κριτής ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1983