Συγγραφείς
Αφροδίτη Τσιάρα, Συνεργάτης Κέντρου Σημειολογίας Θεάτρου Πανεπιστημίου Αθηνών
Σύντομο Βιογραφικό

Πτυχιούχος Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεργάτης Κέντρου Σημειολογίας Θεάτρου Πανεπιστημίου Αθηνών