Συγγραφείς
Δημήτρης Ξεσφύγγης, Θεολόγος
Άρθρα
26 Μαρτίου 2014
Διατάξεις Οικογενειακού Δικαίου στους κανόνες της εν Νεοκαισαρεία Συνόδου – Συμπεράσματα Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο
20 Μαρτίου 2014
Διατάξεις Οικογενειακού Δικαίου στους κανόνες της εν Νεοκαισαρεία Συνόδου (2ο Μέρος) Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο
15 Μαρτίου 2014
Διατάξεις Οικογενειακού Δικαίου στους κανόνες της εν Νεοκαισαρεία Συνόδου (1ο Μέρος) Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο
10 Μαρτίου 2014
Διατάξεις Οικογενειακού Δικαίου στους κανόνες της εν Γάγγρα Συνόδου (2ο Μέρος) Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο
25 Φεβρουαρίου 2014
Διατάξεις Οικογενειακού Δικαίου στους κανόνες της εν Γάγγρα Συνόδου (1ο Μέρος) Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο
21 Φεβρουαρίου 2014
Διατάξεις Οικογενειακού Δικαίου στους κανόνες της εν Λαοδικεία Συνόδου Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο
15 Φεβρουαρίου 2014
Διατάξεις Οικογενειακού Δικαίου στους Κανόνες της εν Αγκύρα Συνόδου (4ος αι.) – 2ο Μέρος Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο
10 Φεβρουαρίου 2014
Διατάξεις Οικογενειακού Δικαίου στους Κανόνες της εν Αγκύρα Συνόδου (4ος αι.) – 1ο Μέρος Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο
5 Φεβρουαρίου 2014
Οι διατάξεις Οικογενειακού Δικαίου στους Κανόνες των τοπικών Συνόδων του 4ου αι. Κανονικό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο
31 Ιανουαρίου 2014
Πότε δημιουργείται η ψυχή; Θεωρήσεις για την εμβρυοκτονία Ηθική
28 Ιανουαρίου 2014
Η θέση των Πατέρων της Εκκλησίας για την Άμβλωση Ηθική
25 Ιανουαρίου 2014
Η άμβλωση στους αρχαίους Έλληνες και στον Μ. Βασίλειο Ηθική