Συγγραφείς
Δημήτρης Θ. Κανελλόπουλος, PhD Φιλόλογος, Δ/ντής 3ου Δημ. Σχολείου Παλλήνης