Συγγραφείς
Αγγελική Δεληκάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.