Συγγραφείς
Γεώργιος Αιμιλίου Οικονομίδης, Ξυλογλύπτης