Συγγραφείς
Χρήστος Ζαφείρης, Γεωπόνος ΜSc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου – Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Τμήμα Βιομάζας
Σύντομο Βιογραφικό
Γεωπόνος ΜSc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Τμήμα Βιομάζας