Συγγραφείς
Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη, Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών
Σύντομο Βιογραφικό
Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Παθολογικής Ανατομικής, Επιστημονική υπεύθυνη Π.Μ.Σ. “Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία”, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών