Συγγραφείς
Γεωργία Χριστοδούλου-Τερζή, Ιστ. Ερ. Μικρασιατικού Ελληνισμού