Συγγραφείς
Δημήτριος Τσαγκαδόπουλος, Αν. Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ»