Συγγραφείς
Παναγιώτης Παύλος, Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Όσλο
Σύντομο Βιογραφικό
ΜΑ Φιλοσοφίας