Συγγραφείς
Δρ. Μαρούλα Παπαευσταθίου-Τσάγκα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Ιωαννίνων, Αναπληρώτρια Οργανωτική Συντονίστρια του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου