Συγγραφείς
Κωνσταντίνος Τσάτσος, Ακαδημαϊκός, πρ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας (+)