Συγγραφείς
Δημήτρης Ι. Ευσταθιάδης, αποφ. Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας