Συγγραφείς
Παναγιώτης Λαμπαθάκης, φοιτητής Θεολογίας