Συγγραφείς
Δέσποινα Γεωργιάδη-Αλεξοπούλου, Εκπαιδευτικός