Συγγραφείς
Δέσποινα Γεωργιάδη-Αλεξοπούλου, Θεολόγος