Συγγραφείς
Καλλιόπη Σκάφα, Θεολόγος-Κοινωνική λειτουργός