Συγγραφείς
Νικόλαος Καλτσάς, Διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου