Συγγραφείς
Αντώνιος Μανιάτης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικός (εκλ.) Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας