Συγγραφείς
Παναγιώτης Τζουμέρκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης