Συγγραφείς
Αντώνιος Μακατούνης, Συνεργάτης Διεθνούς Πρακτορείου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων «Ορθοδοξία»