Συγγραφείς
Βασίλειος Μανιμάνης, Δρ. Αστροφυσικής Παν/μίου Αθηνών