Συγγραφείς
Δημήτριος Αθανασίου, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών