Συγγραφείς
Γιώργος Π. Παύλος Καθ. Φυσικής και Φιλοσοφίας ΔΠΘ