Συγγραφείς
Μαρία Θεολόγου-Καραδήμου, Θεολόγος-Εκπαιδευτικός