Συγγραφείς
Δαμιανός Βασιλειάδης, εκπαιδευτικός, συγγραφέας