Συγγραφείς
Νικόλαος-Νικήτας Γκουτέβαινος-Λάμπρου, Απόφοιτος Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας