Συγγραφείς
Αποστολία – Κυριακή Καραγιάννη, Θεολόγος