Συγγραφείς
Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού
Σύντομο Βιογραφικό

H κ.  Όλγα Κατσιαρδή-Hering,είναι καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (από το 13ο αιώνα έως την Ελληνική Επανάσταση»), στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.