Συγγραφείς
Κωνσταντίνος Σολακούδης, Ιεροψάλτης – Δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης