Συγγραφείς
Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ., Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιβλικών Σπουδών