Συγγραφείς
Δημοσθένης Α. Χατζηλέλεκας, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας