Συγγραφείς
Βυζαντινός Χορός «Τρόπος»
Άρθρα
14 Οκτωβρίου 2022
Όρθρος Παναγίας Γοργοϋπηκόου Ι.Μ. Δοχειαρίου – Δοξαστικό των Αίνων – Β.Χ. ΤΡΟΠΟΣ Βυζαντινή Μουσική
13 Οκτωβρίου 2022
Εσπερινός Παναγίας Γοργοϋπηκόου Ι.Μ. Δοχειαρίου – Κεκραγάρια-Στιχολογία-Στιχηρά – Β.Χ. ΤΡΟΠΟΣ Βυζαντινή Μουσική
13 Οκτωβρίου 2022
Ανοιξαντάρια – Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ – Εορτή Παναγίας Γοργοϋπηκόου Ι.Μ. Δοχειαρίου Βυζαντινή Μουσική
12 Οκτωβρίου 2022
Δοξαστικό των Αποστίχων – Εσπερινός Παναγίας Γοργοϋπηκόου Ι.Μ. Δοχειαρίου 2015 – Β.Χ. ΤΡΟΠΟΣ Βυζαντινή Μουσική
27 Ιουλίου 2022
«Δούλοι Κύριον» ήχ. πλ. δ’ Ιωάσαφ Διονυσιάτου-Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ Βυζαντινή Μουσική
12 Ιουνίου 2022
«Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν» ήχος α΄ εκ του Κε – Ιωάννου Κλαδά Λαμπαδαρίου (ΙΔ΄αιών) Βυζαντινή Μουσική
1 Φεβρουαρίου 2022
«Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς» – Δόξα της Λιτής της εορτής της Υπαπαντής, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού Ήχος πλ. α΄ – ΤΡΟΠΟΣ Βυζαντινή Μουσική
1 Φεβρουαρίου 2022
Εκλογή από τις Καταβασίες της εορτής της Υπαπαντής σε αργό ειρμολογικό μέλος – Ήχος Γ΄ – Βυζαντινός Χορός «Τρόπος» Βυζαντινή Μουσική
29 Ιανουαρίου 2022
Ο «Τρόπος» στο Φεστιβάλ Βυζαντινής Μουσικής Ιασίου 2021 Βυζαντινή Μουσική