Συγγραφείς
Άγιος Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Σύντομο Βιογραφικό
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως