Συγγραφείς
Ισίδωρος Παχουνδάκης* – Ευστράτιος Σπύρου*