Συγγραφείς
Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός Επίσκοπος Μαϊουμά