Συγγραφείς
Εμμανουήλ Λασκαρίδης, Δικηγόρος LL.M. (Heidelberg), Dr. iur. (Heidelberg), πρώην Ελεγκτής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ