Συγγραφείς
Χαρίλαος Ταλιαδώρος, Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως