Συγγραφείς
Δημήτρης Π. Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Σύντομο Βιογραφικό
Δημήτρης Π. Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω &ΣτΕ