Συγγραφείς
Δρ. Γιώργος Κάκκουρας, Επιθεωρητής Θρησκευμάτων Υπουργείου Παιδείας Κύπρου