Συγγραφείς
Ευαγγελία Μαραγγιανού, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Σύντομο Βιογραφικό
Καθηγήτρια Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών