Συγγραφείς
Δρ. Σόλων (Σολομών) Ι. Χατζησολωμός, Θεολόγος, Φιλόλογος, Μουσικολόγος – Δρ. Φιλοσοφίας Τέχνης