Συγγραφείς
Γαλήνη Στεργίου, B.Sc. Συντηρήτρια εκκλησιαστικών κειμηλίων και έργων τέχνης