Συγγραφείς
Νικόλαος Ξιώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας ΕΚΠΑ