Συγγραφείς
Παναγιώτης Γ. Νιάρχος, Καθηγητής Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Σύντομο Βιογραφικό
Καθηγητής Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών