Συγγραφείς
Κωνσταντίνος Π. Θύμης, Θεολόγος – Ιστορικός