Συγγραφείς
Αλέξανδρος Χάιδας, Πρόεδρος Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πάτρας