Συγγραφείς
Βασίλειος Δ. Τζέρπος, Δρ. Θεολογίας Παν/μίου Αθηνών