Συγγραφείς
Νικόλαος Παπαϊωάννου, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης